Formy wsparcia

W ramach projektu oferuje się 3 rodzaje kursów:

 

1. Programista aplikacji mobilnych (PAM)

Liczba uczestników kursu: 10 osób.

programista 01Zakres tematyczny kursu: język Java, programowanie wielowątkowe, programowanie Android (konfiguracja środowiska deweloperskiego, architektura aplikacji androidowej, obsługa danych, aplikacje przetwarzające dane, trudniejsze zagadnienia graficzne, integracja z systemem, aplikacje działające w tle).

Czas trwania i sposób organizacji kursu: łączna liczba obejmuje 96 godzin zajęć stacjonarnych, które będą realizowane w trakcie 12 dni po 8 godzin dziennie, w formie 6 zjazdów 2-dniowych, w systemie weekendowym.

Miejsce realizacji kursu: Rzeszów.


Godzina szkoleniowa
= 45 min.


Cel kursu:
nabycie umiejętności tworzenia zaawansowanej aplikacji dla popularnych telefonów i tabletów z systemem Android.

HARMONOGRAM KURSU

Każdemu uczestnikowi zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe;
  • materiały biurowe;
  • wyżywienie podczas kursu.

 

2. Zaawansowany programista PHP

Liczba uczestników kursu: 10 osób.

programista 02Zakres tematyczny kursu: Programowanie zorientowane obiektowo w PHP na przykładzie Zend Framework (konwencje i organizacja programu, obiektowa obsługa bazy danych, Model View Controller, wdrożenie aplikacji PHP na platformie typu cloud, tworzenie lekkich aplikacji z użyciem szkieletów typu microframework), TML5 i zaawansowana Javascript.

Czas trwania i sposób organizacji kursu: łączna liczba obejmuje 96 godzin zajęć stacjonarnych, które będą realizowane w trakcie 12 dni po 8 godzin dziennie, w formie 6 zjazdów 2-dniowych, w systemie weekendowym.

Miejsce realizacji kursu: Rzeszów.


Godzina szkoleniowa
= 45 min.

Cel kursu: nabycie zaawansowanej znajomości nowoczesnego programowania obiektowego.

HARMONOGRAM KURSU

Każdemu uczestnikowi zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe;
  • materiały biurowe;
  • wyżywienie podczas kursu.

 

3. Programista języków Python i Perl (PPP)

Liczba uczestników kursu: 10 osób.

programista 03Zakres tematyczny kursu: podstawy Pythona, specyfika modelu obiektowego Pythona, w tym w odniesieniu do innych języków, tworzenie interfejsów GUI w aplikacji typu stand-alone przy użyciu PyQT, tworzenie aplikacji webowych na platformie. Django, programowanie w Perlu (tworzenie aplikacji konsolowych przy użyciu ncurses oraz aplikacji okienkowych, organizowanie większych aplikacji, debugowanie, profilowanie).

Czas trwania i sposób organizacji kursu: łączna liczba obejmuje 96 godzin zajęć stacjonarnych, które będą realizowane w trakcie 12 dni po 8 godzin dziennie, w formie 6 zjazdów 2-dniowych, w systemie weekendowym.

Miejsce realizacji kursu: Rzeszów.


Godzina szkoleniowa
= 45 min.

Cel kursu: nabycie umiejętności programowania w językach Python i Perl.

 

Każdemu uczestnikowi zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe;
  • materiały biurowe;
  • wyżywienie podczas kursu.

 

Każdy kurs kończy się egzaminem, po którym uczestnik otrzyma certyfikat (warunek - zdany egzamin)

  

 

 

Copyright 2014 STAWIL Sp. z o.o.

Przydatne linki:


Program Kapitał Ludzki


 Program Kapitał Ludzki - dofinansowanie EFS, szkolenia z EFS, szkolenia dla bezrobotnychSTAWIL InformatykaProgram Kapitał Ludzki - dofinansowanie EFS, szkolenia z EFS, szkolenia dla bezrobotnych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja